พฤษภาคม 25, 2024

football24news.com

https://football24news.com

อัปเดตการเจรจา จอห์นซิมเจ้าของเรธ โรเวอร์สให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องการเข้าซื้อกิจการ

อัปเดตการเจรจา

อัปเดตการเจรจา เจ้าของทีมให้ สัมภาษณ์ผ่าน สื่อของสโมสร

อัปเดตการเจรจา จอห์น ซิม เจ้าของ เรธ โรเวอร์ส ให้ข้อมูล อัปเดตการเจรจา เกี่ยวกับการเจรจาเรื่องการเข้าซื้อกิจการ – และยกฝาให้กับสมาคมฮ่องกงจอห์น ซิม กล่าวว่า มีหลายฝ่ายที่สนใจเรธ โรเวอร์ส ตั้งแต่สโมสรประกาศว่ากําลังหาการลงทุนเจ้าของทีมให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของสโมสรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเขาได้ตอบคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอนาคตของสโมสร

นักธุรกิจชาว ไทยยังอ้างว่า ไม่มีใครจากเรธ ได้พูดโดยตรงกับทุกคนที่ ทุนซิลเวอร์แบร์ ซึ่งเป็น บริษัท การลงทุนที่เพิ่งแสดง ความสนใจไมค์ เดลลิออส สัญชาติสวิสซึ่งดูแลสถาบันเอฟโร โปร ฟุตบอล ในสกอตแลนด์และเป็นที่ปรึกษา ของซิลเวอร์แบร์ ในฮ่องกง ต้องการช่วยระดมทุนให้กับทีมสํารองและใช้ประโยชน์จากศักยภาพใน การสตรีมเพื่อ สร้างรายได้ อัปเดตการเจรจา

ซิมบอกกับเรธทีวี ว่า “จากนั้นไมค์ ก็มีโอกาสกับ ซิลเวอร์แบร์ ในฮ่องกงซิมจะ รักษาการมีส่วน ร่วมที่เรธ ไว้อย่างดีเยี่ยม ภาพ: เอสเอ็นเอส”ดังนั้นพวกเขา จึงเริ่มพูดถึงความ เป็นไปได้ที่ซิลเวอร์ แบร์จะเข้า มาลงทุนในสโมสรไม่มีการ สนทนาโดยตรง”ตอนนี้ไม่มี ใครจากเรธ ได้พูดคุยกับ ใครที่ซิลเวอร์แบร์ และฉันค่อนข้าง สบายใจที่จะพูดคุยกับวาณิชธนกิจ”ผมไม่ได้บอกว่า ผมเชื่อใจพวกเขามาก ไปกว่าเอเย่นต์ฟุตบอล แต่อย่างน้อยผมก็เข้าใจพวกเขามากขึ้น

“ผมเข้าใจข้อเสนอ  ของพวกเขา ซึ่งเข้ามาเอาอะ ไรมาลงทุนแล้ว นําไปต่อยอด แล้วขายต่อ”มีความสนใจ มากมาย [ในสโมสร] เป็นคําถามที่ว่าอะ ไรดีที่สุดสําหรับเรธ โรเวอร์ส”ในกรณีของซิล เวอร์แบร์ พวกเขาอยาก ไปอังกฤษ แต่กลุ่มนี้บอกว่า ‘ทําไมเราไม่ เริ่มที่สกอตแลนด์ล่ะ’.สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิด การหารือกับ สตีเว่น แมคโดนัลด์ประธานโรเวอร์ส

แต่ข้อตกลงดัง กล่าวได้รับการ ประกาศว่า “ตายอย่างเป็นทางการ” ในสัปดาห์นี้หลัง จากกลับไปกลับ มาอันขมขื่นเล่นในที่ สาธารณะซิมจะรัก ษาการมีส่วนร่วมที่เรธ ไว้อย่างดีเยี่ยม ภาพ:เอสเอ็นเอส”ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มพูดถึงความเป็นไป ได้ที่ซิลเวอร์แบร์ จะเข้ามาลงทุน ในสโมสรไม่มี การสนทนา โดยตรง
“ตอนนี้ไม่มีใครจากเรธ ได้พูดคุยกับใคร ที่ซิลเวอร์แบร์

และฉันค่อนข้าง สบายใจที่จะพูดคุย กับวาณิชธนกิจ ผมไม่ได้บอก ว่าผมเชื่อใจพวก เขามากไปกว่า เอเย่นต์ฟุตบอล แต่อย่าง น้อยผมก็เข้าใจ พวกเขามากขึ้น”ผมเข้าใจข้อเสนอ ของพวกเขา ซึ่งเข้ามาเอาอะไร มาลงทุนแล้วนําไปต่อยอด แล้วขายต่อ”มีความสนใจ มากมาย [ในสโมสร] เป็นคําถามที่ว่า อะไรดีที่สุดสํา หรับเรธ โรเวอร์ส

ในกรณีของซิล เวอร์แบร์ พวกเขาอยากไปอังกฤษ

แต่กลุ่มนี้บอกว่า ‘ทําไมเราไม่เริ่มที่ สกอตแลนด์ล่ะ’.สิ่งนี้กระตุ้นให้ เกิดการหารือ กับสตีเว่น แมคโดนัลด์ประธาน โรเวอร์ส แต่ข้อตก ลงดังกล่าวได้รับ การประกาศว่า “ตายอย่างเป็นทางการ” ในสัปดาห์นี้ หลังจากกลับไปกลับมาอันขมขื่นเล่น ในที่สาธารณะ เขากล่าวว่า “เราเก่งมากใน การขู่นักลงทุน ในท้องถิ่นเพราะ จู่ๆผู้คนคาดหวังว่ามือจะถูกใส่เข้าไป ในกระเป๋าแล ะผู้เล่นจะถูกผลิต ออกมาจากหมวก https://football24news.com/

และทุกอย่างจะเป็น สีดอกกุหลาบ”ฉันรู้ว่านั่นทําให้คน จํานวนมากต้อง ปิดตัวลง และมันทําให้ บางคนตัดสิน ใจไม่เข้าร่วมคณะ กรรมการผมสนใจ ที่จะฟังอยู่เสมอ เราจึงได้ลงถนนกับ คนสองสามคน กับนักลง ทุนชาวอเมริกัน แต่แล้วพวกเขาก็ ได้รับโอกาสจาก สโมสรในอังกฤษ ดังนั้นพวกเขาจึง เปลี่ยนความสน ใจที่นั่น”เรามีประมาณ 3 คน หรือ 3 กลุ่มที่กําลังมีการพูด คุยกัน แต่ผมรู้ว่าพวก เขากําลังมีการพูด คุยกับสโมสรในสกอตแลนด์ มากมาย”